KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

TÜRKİYE’DE ETKİLİ FEN ÖĞRETİMİ İ&CCEDİL;İN İLKÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK OLARAK GER&CCEDİL;EKLEŞTİRİLEN PROGRAM GELİŞTİRME &CCEDİL;ALIŞMALARININ ANALİZİ VE KARŞILAŞILAN PROBLEMLERE
YÖNELİK &CCEDİL;ÖZÜM ÖNERİLERİ

Murat Demirbaş,  Rahmi Yağbasan 

Bu çalışmada, Türkiye’de etkili fen öğretimi için gerçekleştirilen program geliştirme çalışmaları, analiz edilmiş, karşılaşılan problemler belirlenerek, çözüm önerilerine yer verilmiştir. Fen öğretimine yönelik programların analizi için yapılan çalışmalar; 1970’ li yıllarda başlatılan modern fen öğretimi uygulamaları, 1990’ lı yıllarda oluşturulan fen öğretimi programı ve 2000 yılında uygulamaya konulan fen öğretim programı uygulamalarını içine alacak biçimde gerçekleştirilmiştir. Uygulamaları yapılan fen öğretimi program geliştirme çalışmalarındaki eksikliklerin dikkate alınması ile, geliştirilecek yeni fen öğretimi programlarında istenilen düzeyde başarının sağlanabileceği belirtilmiştir.Fen Bilgisi Öğretimi,  Fen Öğretim Programları,  Program Geliştirme 
  
Makale Gönder