KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDE EDEBÎ ÜRÜNLERİN VE MÜZİĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yahya AKYOL  

Ortaokul dönemindeki çocukları etkin ve sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirmeyi hedef alan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, çocukları toplumsal yaşama hazırlamaktadır. Bu doğrultuda Sosyal Bilgiler dersi, öğretim programında yer alan değerleri bireylere kazandırmayı hedeflenmiştir. Okullarda yapılan değerler eğitiminde edebî eserlerden ve müzikten yararlanmak, etkili bir yöntem olarak kabul edilebilir. Okuma çalışmalarında olumlu karakter özelliklerinin edebî eserler aracılığıyla irdelenmesi, öğrencilerin hem ahlaki hayal güçlerini harekete geçirir hem de olumlu davranış ve tutumları değer olarak algılamalarını ve benimsemelerini sağlar. Günümüzde araştırmacılar değerler eğitiminde edebî ürünlerin kullanımı tartışmaktadır. Bu araştırma İkinci Meşrutiyet dönemi eğitimcilerinin değerler eğitiminde edebî ürünlerin ve müziğin kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın modeli tarama modelidir. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu amaçla öncelikle eğitimcilerin eserlerinden elde edilen veriler kodlanmıştır. Kodlanan bu veriler, daha sonra önceden belirlenen temalar çerçevesinde düzenlenip sınıflandırılmıştır. Son olarak da sınıflandırılan bu veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, İkinci Meşrutiyet dönemi eğitimcilerinin değerler eğitiminde edebî ürünlerin kullanılabileceği görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır.İkinci meşrutiyet dönemi,  Değerler,  Edebî ürünler,  Müzik  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.020

  
Makale Gönder