KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-3

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL AFETLER KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI
İlhan TURAN,  Ayça KARTAL 

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin Doğal Afetler konuları üzerinde kavram yanılgıları tespit etmektir. Çalışma grubu 20 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada, öğrencilere doğal afetler konulu bir zihin haritası yaptırılmıştır. Daha sonra onlarla zihin haritaları ile ilgili mülakatlar yapılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki öğrenciler doğal afetlerle ilgili bazı kavram yanılgılarına sahiptir. Buna ilaveten onlar kendi yörelerinde olan doğal afetler hakkında daha fazla bilgi sahibidir.doğal afetler,  kavram yanılgıları,  zihin haritası 
  
Makale Gönder