KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

RENK ADLARI İÇEREN VE İNSANI NİTELEYEN İTALYANCA DEYİMLERİN ANLAMSAL İNCELEMESİ
SADRİYE GÜNEŞ 

Bu çalışmada renk adları içeren ve insanı niteleyen İtalyanca deyimlerin anlamsal incelemesi yapılmıştır. Renkler, kültürün bir değişmezi, göstergebilim sistemi ve önemli ölçüde bilgi içeren dünya dil manzarasının bir bölümü olarak tanımlanır. Kültürel bir gösterge olan renkler sayesinde nesneler, sosyal yapılar, etik-ahlaki kavramlar ve insan nitelenebilir. Dünyayı algılamada ortaya çıkan ulusal-kültürel özellikleri en iyi yansıtan öğelerin başında renklerin geldiği belirtilir. Farklı toplumlar ve kültürler renklere karşı farklı tepkiler gösterir. Bu farklılık dillere yansıtılır ve en belirgin bir şekilde deyimlerde görülmektedir. Deyimler bir toplumun dil sözvarlığının en etkili ve güçlü anlatım araçlarından biridir. Renk adları içeren deyimlerde insan dış özellikleri, davranışları, zekası, ahlaki özellikleri, ruh halleri ve duyguları açısından nitelenir. Bu şekilde ortaya çıkan insan figürü toplumun kültür ve gelenekleri açısından önemlidir. Yabancı dil öğretiminde ve çeviri eğitiminde kültürlerarası yaklaşım doğrultusunda kültürel öğelerin aktarımı tartışmasız önemli bir unsurdur. Bu önem nedeniyle İtalyanca öğretimi, deyim öğretimi ve çeviri eğitimi açısından söz konusu deyimleri inceleme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Konu çerçevesinde önce renk kavramı, renklerin işlevleri, renklere ilişkin araştırmalar, renklerin kullanıldığı deyimlerde değerlendirme konularına kısaca değinilmiştir. Daha sonra çalışmanın amacına, yöntem, bulgular, yorumlar ve sonuç bölümlerine yer verilmiştir. Bu araştırmada sözcükselanlamsal yaklaşım, belge tarama, tanım analizi, anlamsal analiz, sınıflandırma yöntemleri kullanılmıştır.İtalyanca deyimler,  Renk içeren deyimler ,  Deyim öğretimi  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.006

  
Makale Gönder