KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİ
Tayfun HAYKIR,  Aliye USLU ÜSTTEN 

Dil öğrenmek; kelime ve dil yapılarının öğrenimi yanında kelimelerle kurulan anlam dünyasını tanımak, anlamak ve değerlendirmektir. Bu bağlamda dil öğretiminde kullanılacak metnin seçimi, dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerine göre değişmektedir. Günümüzde, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan materyaller ve öğretim yöntemleri, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni (The Common European Framework of Reference for Language) çerçevesinde A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyelerine göre belirlenen ortak dil ölçütleri esas alınarak düzenlenmektedir.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metninin temel dayanağı, dil öğretiminde dört temel becerinin her seviyede farklı dil işlevlerini geliştirecek biçimde öğretilmesidir. Dil öğretim materyallerinin içeriği ve işlevselliği material seçiminde önemli bir unsurdur. Dolayısıyla programın, hedef kitlenin ilgi ve ihtiyaç durumu, öğretici, hedef kitlenin özellikleri, yöntem, metin gibi birçok ayağı bulunmaktadır. Öğretim yöntem ve metinleri bu unsurlar doğrultusunda hazırlanmalı; konular yakın çevreden uzağa, kolaydan zora, somuttan soyuta doğru verilmelidir. Öğretimin gerçekleştirilmesinde en temel malzeme olan metinlerin seçiminde, metinsellik ölçütlerine ilaveten yabancı dil olarak Türkçe öğretimine dönük metin seçimi ölçütleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılacak metnin edebî, üretilmiş veya özgül/özgün türlerden hangisi olacağını öğretimde kullanılacak yöntem, hedef kitlenin özellikleri, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metninde yer alan kazanımlar gibi birçok etkenin belirlediği değerlendirilmiştir.Metin seçimi,  Yabancılara Türkçe öğretimi,  dil işlevleri 
  
Makale Gönder