KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİRAMİT BİLGİLERİ: TANIM VE ÖRNEKLER OLUŞTURMA
Behiye UBUZ,  Yasin GÖKBULUT 

Bu araştırma, son sınıfda bulunan sınıf öğretmeni adaylarının piramit kavramına ilişkin bilgilerini, oluşturdukları tanım ve örneklendirmeleri inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde son sınıfta öğrenim gören 2’si kız 2’si erkek toplam 4 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, öğretmen adaylarının, piramide ait tanımlama ve örneklemelerini açığa çıkarabilmek için hazırlanan, örnek çizim, özelliklerin açıklanması, farklı piramit örnekleri çizimi, farklı piramit tanımlarının verilmesi ve piramidin günlük yaşamda kullanım örneklerinin verilmesinin gerekli olduğu beş açık uçlu sorudan oluşmuştur. Verilerin analizi betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiş, piramide ait tanımlama ve örneklendirmeleri erişebilirlik, doğruluk, zenginlik ve genelleştirme kriterleri ile incelenmiştir.Tanımlama,  örnekleme,  kavram yanılgıları,  öğretmen yetiştirme,  piramit 
  
Makale Gönder