KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

ÖĞRENCİLERİN SINAV KAVRAMINA YÖNELİK METAFORLARININ İNCELENMESİ
Duygu KOÇAK ,  Çilem Doğan GÜL,  Emrah GÜL ,  Ömay Çokluk BÖKEOĞLU  

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerim “sınav” kavramına ilişkin metaforlarının belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden “olgubilim (fenomenoloji)” kullanılmıştır. Bu çalışma seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılarak, farklı okullarda öğrenim gören ve TEOG sınavına hazırlanan sekizinci sınıf öğrencileri ile bu sınavı geride bırakıp bir ortaöğretim kurumuna yerleşmiş olan dokuzuncu sınıf öğrencilerinden oluşan 582 katılımcı ile yürütülmüştür.  Bu doğrultuda elde edilen veriler, “içerik analizi” tekniğinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin “sınav” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar sekiz farklı kategori altında sınıflandırılmıştır. Öğrencilerin “sınav” ile ilgili geliştirdikleri metaforlar incelendiğinde, sınava ilişkin olarak olumsuz, korku verici, aşırı kaygılı ve sınavı çok fazla önemseyen algılara sahip oldukları ifade edilebilir. Özellikle hayati önem taşıyan, ölüm kalım meselesi ve diğer sıra dışı benzetmelerin fazlalığı, sınavın öğrencilerin üzerinde çok fazla olumsuz etkilere yol açtığını göstermektedir. Bu araştırma sonucunda öğrencilerin sınav kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların olumsuz olduğu görülmektedir.  Bu durumun nedenleri incelenmeli ve yetkililer sınav sistemi ile ilgili öğrencideki bu bu olumsuz durumun giderilmesi için çalışmalar yapmalıdırlar. Sınavın öğrenciler üzerinde oluşturduğu baskı bu ve sınavla ilgili yapılan diğer çalışmalarda da öne çıkmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin psikolojileri de olumsuz etkilenmektedir. Sınavlarla ilgili yapılan çalışmalar okulların rehberlik hizmetleri tarafından dikkate alınabilir ve öğrencilerin bu durumdan en az etkilenmeleri sağlanabilir.Metafor,  Sınav,  Teog,  Içerik Analizi,  Fenomonoloji,  Olgubilim  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.022

  
Makale Gönder