KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-3

FARKLI KÜLTÜRLERDE VE EĞİTİMSEL SÜREÇTE RENKLERİN DİLİ
Nihat ÇALIŞKAN,  Elif KILIÇ 

Toplumlar, içinde bulundukları alan ve yapılarına göre kendine has kültürler oluşturmuştur. Nesne ve varlıkları tanımlamada, insanların iç dünyasını ifadesinde kullanılan renkler de kültürlerin bir bileşenidir. İnsanların duygu ve düşüncelerine tercüman olan renkler zaman içerisinde değişik anlamlar kazanmıştır. Renklerin kazandıkları anlamlar bireyin içinde bulunduğu kültüre göre farklılıklar göstermekte ve günlük yaşamda etkisini değişik şekillerde göstermektedir. Ayrıca renkler, bireyleri fizyolojik ve psikolojik olarak da etkilemektedir. Bu çalışmada renklerin genel olarak çağrıştırdıkları ve kültürlere göre kazandıkları anlamlar, bunun yanında renklerin eğitsel süreçteki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Söz konus çalışma, tarama modeli ele alınarak hazırlanmıştır. Renklerin kültürlere göre hemen hemen aynı şeyleri ifade edebileceği gibi çok farklı şeyleri de sembolize edebileceği ve renklerin eğitsel süreçlerde de etkili olabileceği sonucuna varılmıştır.renkler,  kültür,  eğitimsel süreç 
  
Makale Gönder