KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

OYUNLAŞTIRILMIŞ ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI
ERİNÇ KARATAŞ 

Eylem araştırması olarak planlanan bu çalışmada öğrenme ortamlarında karşılaşılan bir takım sorunlara oyunlaştırma ile çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Dersin içeriğinden çok, öğretmen adaylarının ders içeriğine ilişkin motivasyonlarına odaklanıldığı bu çalışmada 2012-2013 öğretim yılında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde verilen seçmeli "Yenilikçi Teknolojiler" dersinde oyunlaştırılmış eğitim uygulaması denenmiştir. Araştırmacı, uygulanan oyunlaştırılmış öğrenme hakkındaki öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu 7 soru içeren bir anket göndermiştir. 15 katılımcının cevapları ayrı ayrı analiz edilerek, araştırma sonucunda araştırma problemi ile ilgili olarak dört tema ortaya çıkmıştır: öğretmen adaylarının genel doyum düzeyi, oyunlaştırmanı yararları ve karşılaşılan zorlukları ile öneriler. Bulgulara göre öğretmen adaylarının genel ders doyum düzeyi oldukça yüksektir. Öğretmen adayları, oyunlaştırılmış öğrenme etkinliklerinin hem bireysel olarak hem de grup olarak motivasyonlarını arttırdıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, çeşitli nedenlerden ötürü az sayıdaki öğretmen adayının öğrenme motivasyonun bozulduğu gözlemlenmiştir.oyunlaştırılmış öğrenme etkinlikleri,  oyunlaştırma,  öğretmen eğitimi,  doyum,  motivasyon  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.010

  
Makale Gönder