KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

ENDÜSTRİYEL KİMYA DERSİ ÖĞRENME ORTAMI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI ÇALIŞMASI
Cemal TOSUN,  Erdal ŞENOCAK,  Yavuz TAŞKESENLİGİL 

Bu araştırmanın amacı, Endüstriyel Kimya Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışmasını gerçekleştirmektir. Bu amaçla ilk olarak, ölçeğin geliştiricilerinden izin alınmıştır. Daha sonra, ölçek maddeleri Türkçeye tercüme edilmiştir. Takiben, İngilizce ve Türkçe dil uzmanlarının görüşlerine başvurularak ölçeğin tercüme geçerliği incelenmiştir. Türkçe form son hâlini aldıktan sonra, bir İngiliz dili uzmanı ölçeğin Türkçe maddelerinin İngilizceye geri çevirisini yapmıştır. Bu aşamalardan elde edilen sonuçlar, ölçek maddelerinin Türkçe tercümesinin İngilizce orijinal maddelerle yüksek oranda örtüştüğünü göstermiştir. Böylece ölçeğin tercüme ve dil geçerliği tamamlanmıştır. Bu aşamayı takiben dil geçerliği sağlanan ölçeğin Türkçe formu, deneyimli kimya öğretmenlerine inceletilerek, ölçeğin içerik geçerliğine dair veriler toplanmıştır. Ayrıca, ölçek, 416 lise öğrencisine uygulanarak Cronbach alpha güvenirlik katsayısı (0.78) , Sperman Brown korelasyon katsayısı (0.68), ve Guttman split- half güvenirlik katsayısı (0.64) hesaplanmıştır. Tüm veriler, ölçeğin ilgili derslerde kullanılabilecek derecede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.Öğrenme Ortamı,  Endüstriyel Kimya Dersi,  Öğrencilerin Algıları,  Geçerlik,  Güvenirlik 
  
Makale Gönder