KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ KONUSUNDA HAZIR BULUNUŞLUKLARI VE ÖĞRENİMLERİ SÜRESİNCE KAZANIMLARI

Handan Güneş,  Tohit Güneş 

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji ile ilgili hazır bulunuşluk düzeyleri ve dört yıllık öğrenimleri sonucunda ne kadar gelişme gösterdikleri incelenmiştir.Bu amaçla, Fakülteye yeni başlayan 1. sınıf öğrenciler dahil tüm sınıflara temel Biyoloji konularını kapsayan 80 soruluk bir test uygulanmıştır.Araştırma sonucunda öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olduğu ve başarı düzeylerinin mezuniyet dönemlerinde yükseldiği gözlenmiştir.Hazır bulunuşluk,  Biyoloji eğitimi,  Bilgilenme,  Gelişme 
  
Makale Gönder