KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ETİK DEĞERLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Füsun GÜLDEREN ALACAPİNAR 

Öğretmenlik önemli bir meslektir. Her mesleğin tarihi bir geçmişi ve bununla ilgili toplumca o meslek hakkında oluşturulmuş değerleri vardır. Bu değerler ahlak ve etikle ilgili olabilir. Öğretmende bulunması gerekli mesleki etik değerler konusunda öğretmen adaylarının görüşleri nelerdir? Araştırmada nitel araştırmanın fenomonolojik yaklaşımı kullanılmıştır. Bir üniversitenin eğitim fakültesinde okuyan ve eğitim derslerinden Öğretim İlke ve Yöntemleri dersini alan iki sınıfın tüm öğrencileri araştırma kapsamına alınmıştır. Öğretmende bulunmasını istedikleri etik nitelikler" kişilik ve ahlak, etkili ders işleme, iletişim ve tarafsızlık, liderlik, yenilikçi ve araştırmacı ile giyim " kategorilerinde toplanabilir. Öğrencilerin öğretmende olmasını istedikleri "dürüst ve doğru, güvenilir, adaletli, eşitlik, saygı ve sevgi " gibi ahlaki değerler, genellikle bir insanda bulunması gereken değerler olarak toplumca kabul edilebilir. Toplumun başat kültürel değerleri, çağlar boyunca bunlar olmuştur. Türk töresinde de bunlar savunulur." Dersi etkin bir şekilde işlemeli, yenilikçi, rol model, lider olmalı, kendini yenilemeli"  ifadeleri ise, mesleğin neliğinin gerektirdikleridir; çünkü öğretmen bilgi ve becerisini, sürekli yeni buluş ve icatlara göre yenilemeli, öğrencilere aktarmalı, yenilikleri savunmalı, öğrenciye model ve lider olmalıdır. Bu mesleğin gereğidir. Böyle olmayan öğretmene öğrenciler de saygı duymayabilirler, onun dediklerini yapmayabilirler. Eğitimin hedefleri de gerçekleşmeyebilir. Emek ve zaman boşa gidebilir.Öğretmen,  etik ve ahlak,  öğrenci 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.013

  
Makale Gönder