KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE FİLM: ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘HER ÇOCUK ÖZELDİR’ FİLMİNİ DEĞERLENDİRMESİ
SADIK YÜKSEL SIVACI 

Tiyatro, edebiyat, mimari, heykel, müzik ve resme ilaveten bir sanat dalı olarak nitelendirilen sinema eğitimde kullanılan bir yöntemdir ve bununla beraber kültürün iletilmesinde önemli bir araçtır. Sinemanın işlevleri arasında bütün insanlığa hitap edebilme, hareketli resim, yazı veya müzik kullanılarak okuryazar olmayan bireylerin bile anlayabilecekleri anlatım olanağı sunabilme, demokratik gelişim sürecini başlatma, insanları eğlendirmenin yanında bilgilendirme ve harekete geçirme gibi işlevleri de vardır. Bu amaç kapsamında kullanıldığı bir diğer alan ise bireylerin eğitimidir. Bu nedenden dolayı, bireylerin bilinçlenmelerinin sağlanmasında sinemanın olumlu etkisinin farkında olan film yapımcıları, insanları etkilemek amacıyla zamanla eğitimde daha çok sinema kullanılmasına ve bu yönde çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamışlardır. Araştırmada eğitimciler tarafından sıklıkla kullanılan  ‘Her Çocuk Özeldir’ filminin öğretmen adayları tarafından değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışma 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler ile toplanılarak ‘Her Çocuk Özeldir’ filmi sınıf ortamında izlenmiştir ve filmin öğretmenlik mesleğine ve kişisel gelişimine katkısı sorulmuştur. Öğrencilerin cevapları incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı filmin mesleki ve kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkısı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, eğitim durumun düzenlenmesinde uygun yöntemlerin seçiminde önemli olduğu, özel gereksinimli bireylere dair farkındalıkların oluşabileceği ve bireysel farklılıklara daha çok saygı duyulacağı şeklinde mesleki ve kişisel gelişimler sağlanabileceği vurgulanmıştır. Araştırma kapsamında öneriler sunulmuştur.Her Çocuk Özeldir,  Öğretmen Eğitimi,  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.014

  
Makale Gönder