KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-2

V DİYAGRAMI UYGULAMALARININ TEMEL KİMYA LABORATUVARI DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Dilek ÇELİKLER,  Handan GÜNEŞ,  Tohit GÜNEŞ,  Kıvılcım ŞENDİL 

Bu çalışmada V diyagramlarının deneysel öğrenme açısından önemi, dersteki teorik bilgiler ile laboratuvar uygulamaları arasındaki ilişkiyi ortaya koyması ve nasıl hazırlandığı konuları üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, matematik öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin, genel kimya laboratuvarı dersi içerisinde yer alan, asit ve bazlar, basit gaz yasaları, çözeltiler ve çözünürlük, sıcaklığın çözünürlüğe etkisi, konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi, tuzların hidrolizi, elektroliz, ve kimyasal kinetik deneylerinin raporlaştırılmasında V-diyagramı kullanımının öğrenme başarısı üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışma deney (N= 67) ve kontrol (N= 67) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Uygulama öncesinde deney grubuna ön-test uygulanmış ve testin değerlendirilmesi sonucunda deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (t= 0.225; p= 0,823). Uygulama sonunda elde edilen son-test başarı puanları ise, öğretimde V diyagramlarının kullanıldığı deney grubu lehine anlamlı bir farklılık (t= 16.880; p=0.000) göstermektedir.V diyagramı,  Kimya Eğitimi,  Laboratuvar Kullanımı 
  
Makale Gönder