KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

SURİYELİ ÇOCUKLARIN SURİYE’YE BAKIŞ AÇILARINA İLİŞKİN RESİMLERİNİN ANALİZİ
SEVİL BÜYÜKALAN FİLİZ,  DERYA AYSUN CANCAN,  FİLİZ KANSU ÇELİK 

Çocuk resimleri sadece onların sanat gelişimlerini gösteren bir araç değil, aynı zamanda çocukların duyguları, zihinsel gelişimleri ve psikolojik durumları hakkında bilgi almayı sağlayan önemli kaynaklardan birisidir. Bu çalışmada; Suriyeli sığınmacı çocukların resimlerinde, geride bıraktıkları ülkeleri hakkındaki düşünceleri ve çocukların ruh dünyalarında oluşturduğu olumlu ya da olumsuz etkilerin izlerini ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. Çalışma İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Yamanevler semtindeki geçici eğitim merkezinde gerçekleştirilmiştir. Çocuklara ‘Suriye denilince aklınıza ne geliyor’ sorusu yöneltilmiş ve elde edilen resimler renk, konu ve kompozisyon özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda 10 çocuğun yapmış olduğu resimler değerlendirilmiştir. Resimler renk, konu ve kompozisyon özelliklerine göre biçimsel ve psikolojik açılımları anlamlarında değerlendirilmiştir.  7 çocuğun resimlerinde konu olarak savaşı aldıkları, 3 çocuğun ise Suriye ile ilgili güzel anılarını betimledikleri tespit edilmiştir. Çocuklardan birinin renk kullanmayı reddettiği, beş çocuğun sınırlı renk kullanımını tercih ettiği ve diğer dördünün ise rengi daha fazla kullandığı görülmüştür.  Çalışmanın sonunda çocukların 8’inde iletişim sorunu olabileceği ortaya çıkarılmıştır.Çocuk ve çizim,  Suriyeli çocuklar,  Savaş,  Sanatsal gelişim  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.015

  
Makale Gönder