KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

ORTAK KELİME HÂZİNESİ KAZANDIRMADA İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DURUMU
Mehmet KURUDAYIOĞLU,  Özay KARADAĞ 

Ders kitaplarının hazırlanmasında önemli hususlardan biri kelime hazinesidir. Türkçe ders kitapları, kelime hazinesi bakımından bazı kriterler gözetilerek hazırlanmalıdır. Türkçe ders kitapları toplam ve farklı kelime sayısı bakımından öğrencilerin seviyelerine uyumlu olmalıdır. Toplam ve farklı kelime sayısı uyumunun yanında, metinlerde kullanılan kelimeler de öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.

Eğitim sürecinde, öğrencilere kelime hazinesi kazandırmada ders kitapları birincil kaynaktır. Bu sebeple ders kitaplarının hazırlanması kelime hazinesi bakımından da bir planlamayı zorunlu kılmaktadır. ilköğretim sürecinde öğrencilere ortak kelime hazinesi kazandırılması da önemli bir husustur. Öğrencilerin ortak kelime hazinesine sahip olması, toplumsal uzlaşmaya ve insanlarımız arasındaki iletişim kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu sebeple farklı yayın evleri tarafından hazırlanan Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi bakımından yüksek düzeyli bir ortak paydaya sahip olması gerekmektedir.

Bu çalışmada iki farklı yayınevi tarafından hazırlanmış olan ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitabının kelime hazinesi bakımından niceliği ve ders kitaplarındaki ortak kelime hazinesinin, ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin kelime hazinesine uygunluğu değerlendirilmiştir.kelime hazinesi,  ders kitabı,  ortak kelime hazinesi 
  
Makale Gönder