KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

NÖBETÇİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ ÇOCUĞUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADAKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİLGEN KIRAL,  YASEMİN KARAMAN KEPENEKCİ 

Araştırma, öğretmenlerin tuttukları nöbet görevinin gerekliliğine, yeterliliğine, en zor ve en kolay nöbet yerlerine; nöbet görevi sırasında okulda yaşanan sorunlara ve bu sorunların çözümüne ilişkin öğretmenlerin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının tercih edildiği çalışma, 2016-2017 akademik yılında Aydın ili Efeler ilçesindeki üç devlet ilkokulunda görevli 24 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırma sonucunda öğretmenlerin tamamına yakını çocuğun güvenliği açısından nöbet tutulmasını gerekli görürken, öğretmenler tarafından tutulan nöbetler öğretmenler tarafından yeterli bulunmamıştır. En zor tutulan nöbet görev yerlerinin okul bahçesi ve kantin; en kolay tutulan nöbet yerlerinin ise idare katı ve bahçe katı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nöbetlerde en çok sorunun okul bahçelerinde, en az sorunun ise tuvaletlerde yaşandığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yarıdan fazlası nöbet görevinin devam etmesini istememektedir. Nöbet görevini yerine getirmek üzere güvenlik görevlisi, yardımcı öğretmen veya diğer personel istihdamı ile okul giriş kapısı kontrol sisteminin uygulanması öğretmenler tarafından önerilmiştir.



İlkokul,  nöbet,  nöbetçi öğretmen,  çocuğun güvenliği  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.020

  
Makale Gönder