KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 6-8 ÖĞRETİM PROGRAMINDA HEDEFLENEN DAVRANIŞLARIN BİLİŞSEL SÜREÇLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Zeynel KABLAN,  Tuğba BARAN,  Ömer HAZER 

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim Matematik 6-8. Sınıf Öğretim Programında hedeflenen 231 davranışın güncellenmiş Bloom Sınıflamasının bilişsel süreç boyutunda yer alan altı kategori açısından dağılımını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda alan uzmanlarının katkısıyla kodlama ve analizlerin nasıl yapılacağına dair ölçütler belirlenmiş, daha sonra hedeflenen davranışlar, programda yer alan etkinlikler göz önünde bulundurularak iki puanlayıcı tarafından, birbirinden bağımsız olarak kodlanmıştır. Araştırmada elde edilen betimsel sonuçlara göre değerlendirme ve yaratma basamağında çok az davranış olup, genelde davranışların anlama ve uygulama basamağında yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Yapılan karşılaştırmalı istatistiksel analizler ise bilişsel öğrenme düzeyleri açısından öğrenme alanları ve sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu duruma göre üst düzey bilişsel öğrenmeleri içeren davranışların daha çok 6. Sınıf düzeyinde, ayrıca ölçme ve olasılık-istatistik öğrenme alanların da yoğunlaştığı görülmüştür.Güncellenmiş Bloom sınıflaması,  ilköğretim matematik öğretim programı,  bilişsel öğrenme hedefleri 
  
Makale Gönder