KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM ÇALIŞMALARINI DÜZELTME VE DEĞERLENDİRME DURUMLARI
Mehmet TEMİZKAN 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yazılı anlatım çalışmalarını düzeltme ve değerlendirme durumlarını tespit etmektir. Araştırma Türkçe ve Sınıf öğretmeni adayları üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla “ Bilgilendirici ve Öyküleyici Metinleri Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi amacıyla yüzde ve frekans analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının bilgilendirici ve öyküleyici metinleri düzeltme ve değerlendirme açısından yeterli düzeyde olmadıkları tespit edilmiştir.Yazılı Anlatım,  Düzeltme,  Değerlendirme,  Öğretmen Adayları 
  
Makale Gönder