KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA YENİ OKURYAZARLIKLAR
Gıyasettin AYTAŞ,  Kadir KAPLAN 

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak okuma ve yazma kavramlarına yüklenen değerler üzerinde köklü değişimler meydana gelmiştir. Söz konusu değişimler, okuryazarlık kavramını beraberinde getirmiş ve okuryazarlığın, okuma- yazma bilmekten çok daha geniş kapsamlı bir alan olarak değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Buradan hareketle günümüzde okuryazarlık belli ve sınırlı bir alanın bilgisine ayrıntılı bir biçimde sahip olmak anlamına gelmektedir. Bu çalışmada yeni okuryazarlıklar olarak da adlandırılan okuryazarlık türleri ele alınmış ve bu okuryazarlık türlerinin oluşumuna zemin hazırlayan gelişmeler irdelenmiştir. Doğrudan medya okuryazarlığıyla bağlantılı olması nedeniyle görsel okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, elektronik okuryazarlığı ve internet okuryazarlıkları üzerinde durularak adı geçen okuryazarlık türlerinin medya okuryazarlığı öğretimi açısından önemi açıklanmıştır.Medya okuryazarlığı,  okuma- yazma,  okuryazarlık 
  
Makale Gönder