KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

EĞİTİM FAKÜLTESİ VE PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Eylem İNCİK,  Cenk AKAY 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterliklerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, Mersin Üniversitesi pedagojik formasyon programı ve Eğitim Fakültesi 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşan 500 kişilik bir gruptur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından MEB’in öğretmen yeterlikleri temel alınarak geliştirilen bir anket ve iki açık uçlu sorudan oluşan bir açık uçlu soru formu ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının kendilerini en çok yeterli buldukları alt yeterlikler; öğrencilere değer verme-anlama ve saygı gösterme iken pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarının kendilerini en çok yeterli buldukları alt yeterlikler öğrencilere değer verme ve ulusal ve evrensel değerlere önem vermedir.Öğretmen yetiştirme,  öğretmen yeterlikleri,  öğretmen adayı 
  
Makale Gönder