KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN SÖZEL MUHAKEME YETENEKLERİ İLE MATEMATİK İŞLEM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bengisu KOYUNCU ,  Defne YABAŞ  

Bu araştırma okul öncesi dönem çocukların sözel muhakeme yetenekleri ile matematik işlem becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla, nitel araştırma metodolojisi kullanılarak ve durum çalışması modeli ile yürütülmüştür. Çalışma 5 yaşındaki 10 çocuk ile yapılmıştır. Araştırma yaz aylarında yapılmış olup çocukların tamamı bir önceki yıl okul öncesi eğitimi almışlardır. Araştırma kapsamında sözel muhakeme becerisini ölçmek için iki hikâye kullanılmıştır. Bu hikâyeler içerisine çeşitli matematiksel durumlar yerleştirilmiş ve çocuklardan bunları keşfetmeleri istenmiştir. Matematik işlem becerileri için ise araştırmacılar tarafından dört soru hazırlanmıştır. Her iki becerinin puanlanması için analitik rubrikler hazırlanmıştır. Analitik rubriklerde gösterilen beceriler “yaptı”, “kısmen yaptı” ve “yapamadı” biçiminde üç seviye olarak puanlanmıştır. Verilerin analizinde iki beceri için çapraz tablo ve Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Her iki analiz sonucuna göre araştırmaya katılan okul öncesi çocukların sözel muhakeme becerisi ile matematik işlem beceriler arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir.  Matematik,  Dil,  İşlem becerisi,  Muhakeme becerisi  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.038

  
Makale Gönder