KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

JOHN DEWEY’NİN EĞİTİME BAKIŞI ÜZERİNE YENİ BİR YORUM

Merih Tekin Bender 

Bu çalışmada, ünlü pedagog John Dewey’nin eğitim anlayışı, Türk eğitim sistemi ile ilişkilendirilerek değerlendirilmektedir. Dewey pragmatist felsefeyi eğitime uygulamıştır. Ona göre; eğitim, yaşam boyu süren bir eylemdir. Bu yüzden en etkili öğrenme, yaparak ve yaşarak edinilir. Çocuğun doğal yapısı, bireysel farklılıkları dikkate alınmalı ve eğitimin merkezi çocuk olmalı, dersler de onun ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenmelidir. Çocuk
edilgen, ezberci bir eğitime asla zorlanmamalı, kurama değil uygulamaya ağırlık verilmelidir. Bilgiler hiçbir zaman hazır sunulmamalı, çocuğun keşfetmesine ve düşünmesine olanak tanınmalıdır.


Sonuç olarak, Dewey’nin görüşleri, eğitim alanında önemli yaklaşımlar öne sürmüş, ardından başka fikirlerin gelişimine yol açmıştır. Onun görüşleri üzerine yeniden düşünmemiz ise, eğitim sistemimize yönelik eleştirel bir değerlendirme fırsatı sunması bakımından önem taşımaktadır.John Dewey,  çocuk,  eğitim,  okul,  pragmatizm 
  
Makale Gönder