KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2002/Cilt 3,Sayı-2

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SUNUMUN SINIF ÖĞRETİMİNE EK OLARAK VE SINIF ÖĞRETİMİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CANLILAR &CCEDİL;EŞİTLİDİR ÜNİTESİNDE AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞI ETKİLEME DÜZEYİ

İclal Ocak,  Gürbüz Ocak 

Deneysel bir çalışma olan bu araştırmanın amacı. İlköğretim okulu 4.sımf Fen Bilgisi programında yer alan “Canlılar Çeşitlidir' ünitesinde, bilgisayar destekli sunumun sınıf öğretimine ek olarak ve sınıf öğretiminden bağımsız olarak kullanılmasıyla yapılan öğretim ile geleneksel öğretmen merkezli olarak yapılan öğretim arasında fark olup olmadığını belirlemektir.                                                            ~                      '

Araştırmanın örneklemini bir MLO olan Erzurum Kültür Kurumu İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Yansız bir seçimle üç sınıflan biri kontrol grubu ikisi deney grubu olarak belirlenmiş ve uygulanan öntestle grupların hazır bulunuşluk düzeyi tespit edildikten sonra, araştırmaya hazır bulunuştuk düzeyleri birbirine yakın her sınıftan yirmi öğrenci alınmıştır.

Yapılan öğretim süreci sonunda öğrencilere sontest, aradan geçen bir ay sonunda kalıcılık testi uygulanmış ve sonuçlar SPSS istatistik programıyla değerlendirilmiştir. Sonuçlar; bilgisayar destekli sunumun sınıf öğretimine ek olarak kullanıldığı öğretime katılan grup lehine anlamlı çıkmıştır.Bilgisayar,  Fen Bilgisi,  Sunu,  İlköğretim 
  
Makale Gönder