KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

OPTİK KONUSUNUN 9. SINIF MÜFREDATINA ALINMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Sebahaddin ALPTEKİN,  Ali YILMAZ 

Bu çalışmanın amacı, Optik konusunun 11. sınıflardan 9.sınıflara alınmasının öğrenci başarısına etkisi ve konularını anlama düzeylerini belirlemektir. Çalışmada 2005-2006 öğretim yılında Kırşehir ili merkezdeki ortaöğretimde görev yapan fizik öğretmelerin görüş ve düşüncelerine başvurulmuştur. Ayrıca 63 kişilik öğrenci gurubuna optik konusu ile ilgili 20 soruluk bir başarı testi uygulanmıştır. Özetle başarı testinden elde edilen sonuçlar ve öğretmenlerin görüşleri, öğrencilerin konuları anlamada güçlük çektikleri, öğrencilerin başarılarında önemli ölçüde düşüş olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda konuların kapsamlı işlenmesi için ders saatinin de yeterli olmadığını ortaya koymuştur.Fizik Eğitimi,  Optik,  Müfredat 
  
Makale Gönder