KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2003/Cilt 4,Sayı-1

ATATÜRK DÖNEMİ MODERNLEŞME SÜRECİNİN OSMANLI MODERNLEŞME SÜRECİNDEN FARKLI YÖNLERİ

Hakan Uzun 

Bir zamanlar dünya siyasetinin belirlenmesinde etkin rol oynayan Osmanlı Devleti, bir süre sonra gerek iç dinamiklerinin devletin gelişmesini sağlayacak yetkinliği gösterememesi, gerekse Batıdaki gelişmeleri takip edememesi sebebiyle önemli ölçüde sarsılmıştır. Bu durum karşısında, devletin daha önceki gücüne dönebilmesi amacıyla XVIII. Yüzyıldan itibaren Batıyı kendisine örnek alarak yenileşme hareketlerine başlamıştır. Böylelikle Türk tarihinde modernleşme olarak isimlendirilen yepyeni bir süreç başlamıştır.

Günümüze kadar devam eden bu süreç içerisinde gerçekleştirilenler Atatürk dönemi için önemli bir birikim oluşturmuş olmasına rağmen, milli ve laik bir devlet kurması nedeniyle Atatürk döneminin kendisine has özellikleri de vardır.Modernleşme,  Atatürk,  Osmanlı Modernleşmesi 
  
Makale Gönder