KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

ASSESSİNG THE ATTİTUDES OF PRE-SERVİCE ENGLİSH TEACHERS TOWARDS THE USE OF THE INTERNET
Gülşah KÜLEKÇİ 

İnternet’in etkili bir şekilde yabancı dil sınıfındaki yerini almasında, yabancı dil öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde İnternet kullanımına karşı olumlu bir tutuma sahip olması önemlidir. Bu çalışma, İngilizce öğretmen adaylarının yabancı dil öğretiminde internet kullanımına karşı tutumlarını ve ihtiyaç alanlarını ortaya çıkarmaktadır. DEÜ Buca Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi ABD 3. ve 4. sınıfa devam eden 195 öğrenci bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada Pre-service Teachers’ Attitudes towards the use of and needs for Internet Applications in English Language Teaching adlı anket kullanılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki, öğretmen adaylarının çoğu İnternet’ten faydalanma konusunda istekliler ve Internet kullanımına ilişkin olumlu düşüncelere sahipler. Bu çalışma ayrıca, öğretmen adaylarının Internet’ten yararlanma konusunda bazı endişelere sahip olduğunu ve Internet uygulamalarından yararlanmada eğitime gereksinim duyduklarını vurgulamaktadır.Internet kullanımı,  İngilizce öğretmen adayları 
  
Makale Gönder