KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINDA TARİH ÖĞRENMEYE YÖNELİK EĞİLİMLERİ (TRABZON ÖRNEĞİ)
Semih AKTEKİN,  Alpaslan PATA 

Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin boş zamanlarında tarih öğrenmeye yönelik ilgilerinin ne seviyede olduğunu ve serbest zamanlarında tarih öğrenmek için ne gibi faaliyetler yürüttüklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Öğrencileri boş zamanlarında tarih öğrenmeye teşvik etmek ve ilgilerini uyandırmak için neler yapılabileceğini belirleyip bu konularda önerilerde bulunmak da çalışmanın amaçları arasındadır. Araştırma için Trabzon il merkezindeki üç farklı ortaöğretim kurumundan 236 öğrenci üzerinde açık uçlu soruların da bulunduğu bir anket çalışması yürütülmüştür. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin tarihe ilgilerinin orta seviyede olduğu ve çoğunluğunun boş zamanlarında tarih öğrenmek için fazla zaman ayırmadıkları görülmüştür. Boş zamanlarda tarih öğrenmeye yönelik başlıca etkinliklerin tarihi film, belgesel ve dizi izlemek, tarihsel roman okumak ve tarihi mekânları ziyaret etmek olduğu görülmüştür. Öğrenciler boş zamanlarında öğrendiklerinin okulda öğrendiklerine göre daha kalıcı olduğunu düşünmekle birlikte okulda öğrendikleri bilgileri daha yüksek oranda güvenilir bulmaktadırlar.Tarih eğitimi,  tarih dersleri,  hayat boyu öğrenme,  boş zaman etkinlikleri,  yapılandırmacı eğitim 
  
Makale Gönder