KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSLARINA İLİŞKİN BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ
Ümmühan AVCI,  Esin ERGÜN 

Sosyal ağ analizi insanlar, gruplar, örgütler, bilgisayar ya da diğer bilgi akışının yaşandığı her şey arasındaki ilişkileri ölçer ve haritalandırır. Bu araştırmanın katılımcılarını Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan 22 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında derste çeşitli öğretim teknolojilerini dijital ders materyalleri üretmek, ödev yapmak ve konu anlatmak gibi amaçlarla kullanan öğrencilerden bilgiye ulaşmak üzere en çok ve en az tercih edilenlerin ve bunun olası nedenlerinin belirlenmesi, ayrıca bu öğrencilerin performansları ve kişilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece günümüzde teknoloji destekli öğrenme ortamlarında öğrenme ilişkilerinin nasıl olduğunun anlaşılmasına, bu ortamların etkililiğinin ve öğrencilerin performanslarının artırılmasına yönelik ipuçları elde etmek hedeflenmiştir. En çok tercih edilen öğrencilerin iç-derece merkezilik puanları ile derse ilişkin performansları arasında anlamlı yüksek bir ilişki (r=0,703) görülmüştür. Öğrencilerin kişilik özellikleri ve iç-derece merkezilik puanları arasında ise anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Bu bulgu en çok tercih edilen öğrencilerin kişilik özelliklerinde görülen çeşitlilik ile desteklenmektedir. Bu öğrencilerde duygusal denge ve duygusal dengesizlik ile deneyime açıklık ve gelişmemişlik kişilik özellikleri bir arada görülebilmektedir. Ancak bu öğrencilerin hepsinin dışa dönüklük, yumuşak başlılık ve sorumluluk faktör puanlarının yüksek olduğu görülmüştür.Sosyal ağ analizi,  İç-derece merkeziliği,  Performans puanları,  Beş faktör kişilik modeli 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.044

  
Makale Gönder