KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

8. SINIF İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİ VE ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Ali ALTIKULAÇ,  Nadire Emel AKHAN 

Bu araştırmada, ilköğretim 8. sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi “Lozan Barış Antlaşması” konusunda yaratıcı drama yönteminin ve altı şapkalı düşünme tekniğinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin etkinlikler oluşturmak ve oluşturulan etkinliklerin öğrencilerin konuları öğrenme düzeylerini ve derse karşı tutumlarını yükseltip yükseltmediğini incelemek ve betimlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, deney grubuna Lozan Barış Antlaşması ile ilgili etkinlikler uygulanmış, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim teknikleri kullanılmıştır. Betimlemeli ve deneysel niteliği olan bu çalışmada T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yönteminin ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanımı gösterilmeye çalışılmış ve “Deney grubu ile kontrol grubunun öğrenim düzeyleri ve tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır.Yaratıcı Drama,  Altı Şapkalı Düşünme Tekniği,  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi,  Öğrenci Merkezli Öğrenme 
  
Makale Gönder