KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

TARİHSEL TARTIŞMA VE TARİHSEL TARTIŞMA METNİ YAZMA
Hamza KELEŞ,  Ayten KİRİŞ 

Tarihsel tartışma metni yazma tarihin öğrenilmesinde ve anlaşılmasında önemli bir etkinliktir. Tartışma iyi yazmanın sembolüdür. Tarihsel tartışmada öğrencilerden beklenen olayları kronolojik olarak sıralamaları değil, bir iddia ortaya atmaları ve bu iddialarını kanıta dayalı olarak detaylandırmalarıdır. Bu araştırmada Toulmin’in tartışma modelinden hareketle genel tartışma ile tarihsel tartışma ele alınmış tarih derslerinde tarihsel tartışma metni yazmanın özellikleri ve önemi vurgulanmıştır. Ayrıca öğrencileri tarihsel tartışma metni yazmaları konusunda cesaretlendirmede kullanılabilecek etkinlik örneklerine yer verilmiş ve tarihsel tartışma metnini değerlendirme kriterleri üzerinde durulmuştur.Tarih öğretimi,  Tarihsel Yazma,  Tartışmacı tür,  Toulmin’in Tartışma Modeli 
  
Makale Gönder