KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

BİLİM HAKKINDA AHMET GNAM İLE GÖRÜGMELER VE BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YORUMLAR
Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU,  Betül DEMİRDÖĞEN,  Fitnat KÖSEOĞLU 

Profesör Doktor Ahmet İnam ile olan görüşmemiz 11 Ağustos 2010 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi?nde (ODTÜ) gerçekleşmiştir. Bizler “Bilimin Doğası Öğretimi: Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihine Dayanarak Bilimsel Argüman Oluşturma ve Akıl Yürütme Öğretimine Yönelik Bir Öğretmen Mesleki Gelişim Paketinin Hazırlanması” isimli bir TÜBİTAK projesi kapsamında bilimin doğası ile ilgilenen araştırmacılarız. Bilimin doğasını anlamaya ve anlatmaya çalışan araştırmacılar olarak Ahmet İnam hocamızın bilim ile ilgili yazdığı makaleleri ve yaptığı konuşmaları, yazdığı ya da çevirdiği kitapları sürekli takip ediyoruz. Bilimin yalın ve anlaşılabilir bir dille aktarılmasını sağlayarak bilim ile meşgul olsun ya da olmasın birçok insanın bilim hakkındaki olumsuz önyargılarının kırılmasında Ahmet İnam?ın etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu görüşme ile merak ettiğimiz konular hakkında bilim felsefesi ile ilgilenen, bilim ve bilim eğitimi hakkında oldukça değerli görüşleri olan bir bilim insanının neler düşündüğünü öğrenerek, bunları kendi anladığımız şekilde yorumlamaya çalışıp buradan elde ettiğimiz çıkarımlarla bilim eğitimi ile uğraşan araştırmacılara bir katkıda bulunmayı düşündük. Ahmet İnam?ın bilim ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerini, bunlarla ilgili makalelerini ve bizim bunlardan yaptığımız çıkarımları harmanlanmış bir şekilde ortaya koyan bu çalışmanın bilim ve bilim eğitimi ile uğraşan herkes için bilimin doğası hakkında temel düzeyde anlayış sağlaması açısından yararlı olacağına inanıyoruz.Bilim nedir?,  Bilimin doğası öğretimi,  bilim öğretiminde felsefe,  bilimde objektiflik 
  
Makale Gönder