KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIKLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN VE AÇIK UÇLU SORULARIN ETKİLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mustafa UZOĞLU,  Ali YILDIZ,  Yahya DEMİR,  Erdoğan BÜYÜKKASAP 

Bu çalışma; fen bilgisi öğretmen adaylarının "Işık" konusuyla ilgili alternatif düşüncelerinin belirlenmesinde kavram karikatürleri ve açık uçlu soruların etkililiğinin karşılaştırılması için yapılan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın 1., 2. ve 3. sınıflarında öğrenim gören toplam 212 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının alternatif düşünceleri kavram karikatürleri ve açık uçlu sorular kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada, öğretmen adaylarının sahip oldukları alternatif düşünceleri tespit etmek için açık uçlu ve kavram karikatürü sorularından oluşmuş iki test kullanılmıştır. Çalışmanın veri analizi içerik analiziyle yapılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının beyaz kedinin karanlıkta görülebileceği, yıldızlar sadece ay ışığını yansıttıkları için gün ışığında gözükmeyeceği gibi bazı alternatif düşüncelere sahip oldukları ve bu alternatif düşüncelerin belirlenmesinde kavram karikatürlerinin en az açık uçlu sorular kadar etkili olduğu sonucuna varılmıştır.ıĢık,  kavram yanılgıları,  kavram karikatürleri,  fen bilgisi öğretmen adayları 
  
Makale Gönder