KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-2

FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR WEB TABANLI ÖĞRETİM MATERYALİNİN HAZIRLANMASI VE BU MATERYALİN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Oğuz ÇETİN,  Yasemin GÜNAY 

Bu çalışmadaki amaç, İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde Maddenin Halleri ve Isı ünitesine ilişkin olarak yapılandırmacı (constructivist) düşünceyi temel alan “Çoklu Ortam Tasarım Modeli”ne (Hyper Media Design Model) göre Web tabanlı bir öğretim materyali geliştirmek, hazırlanan materyale ve Web tabanlı öğretime ilişkin olarak öğrenci ve öğrenci görüşlerini almaktır. İlk olarak yeni Fen ve Teknoloji öğretim programındaki çalışma ünitesi kazanımları incelenmiş, alan yazın desteği ile bu kazanımlara yönelik bir öğretim planı geliştirilmiştir. Elde edilen tespitler göz önünde bulundurularak Web tabanlı bir öğretim materyali hazırlanmıştır. Materyalin değerlendirilmesi boyutunda 5 öğretmenin ve 12 öğrencinin hazırlanan Web sitesi ile ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırma bulgularında hazırlanan Web sitesinin forum, belge paylaşımı, çevirim-içi mesajlaşma ve görsellik açısından yeterli olduğu ifade edilmiştir. Web materyalini değerlendiren öğrencilerin büyük çoğunluğu materyalin özellikle görsel ve içerik yönünden yeterli olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Öğrenciler etkinlik, deney, oyun, animasyon gibi unsurların içerik içerisinde çok fazla yer almasının kendilerini mutlu ettiğini, zaten bilgisayar kullanmayı çok sevdiklerini ifade etmişlerdir.Fen Eğitimi,  Web Tabanlı Öğretim,  Çoklu Ortam Tasarım Modeli,  İnternet,  Materyal Geliştirme 
  
Makale Gönder