KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (ÖRNEK DERS PLANI UYGULAMASI)

Engin Karadağ,  Nihat Çalışkan 

Kişi doğduğu andan itibaren, çevresi ile etkileşim içine girer ve toplumun içinde kendine yer aramaya başlar. Bir gruba ait olmak, kabul görmek, çevresindeki kişileri sevmek ve onlar tarafından sevilmek ister. Bunun içinde yaşadığı toplumun kurallarını öğrenerek bunlara uyum sağlamak zorundadır. Bu kuralları okula bağlama yaşlarına kadar ailesinde ve sosyal çevresinde öğrenir. Okullağma ile birlikte eğitim kurumlarının üstlenmiş oldukları görevlerden biride çocuğu iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Ilköğretim programımız incelendiği zaman bu bilgi ve becerilerin kazandırılmaya çalışıldığı ders olarak karşımıza Sosyal Bilgiler dersi çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı öğrencilerin aktif olduğu drama yönteminin sosyal bilgiler derslerinde kullanılabilirliği bu çalışmanın temel amacıdır.Drama,  Oyun,  Sosyal Bilgiler,  Ders Planı Örneği 
  
Makale Gönder