KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-3

TÜRKÇE DERSİ DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUTADGU BİLİG’İN KULLANIMI
Keziban TEKŞAN 

Değerler toplumun temel yapı taşını oluşturur. Bunun içindir ki milletler varlıklarını korumak ve devam ettirmek için sahip oldukları değerleri korumak zorundadırlar. Değerlerin hatırlanması, yeni içeriklerle zenginleşerek yeniden hayata aktarılması o millet için büyük bir güç kaynağı oluşturur. Bu yönüyle millet hafızasında saklanan maddi ve manevi değerlerin süreklilik göstermesi büyük önem taşır. Bu yüzden milleti millet yapan temel değerlerin hafızalarda sürekli tekrarlanarak gelecek nesillere aktarılması gerekir. Bu aktarım eğitim yoluyla gerçekleşir. Günümüzde değerler eğitimi farklı başlıklar altında yapılmaktadır. Bu çalışmada Reşid Rahmeti Arat’ın günümüz Türkçesine aktardığı Kutadgu Bilig kitabı, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (6,7.Sınıflar)’nda yer verilen yirmi değer dikkate alınarak betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Kutadgu Bilig’de bu değerlerden bağımsızlık, özgürlük ve vatanseverlik değerleri dışında diğer bütün değerlerin yer aldığı tespit edilmiştir. Adil olma, dürüstlük, bilimsellik, yardımseverlik, duyarlılık eserde üzerinde en çok durulan değerlerdendir. Değerleri yansıtan beyitler Türkçe dersinde kullanılarak öğrencilere değer öğretimi gerçekleştirilebilir.Kutadgu Bilig,  Türkçe öğretimi,  değerler,  değer öğretimi 
  
Makale Gönder