KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ÖNLİSANS PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlker USTA,  Ayhan HAKAN 

Eğitim programlarını değerlendirme ve geliştirme süreci, bir programın tasarlanması, geliştirilmesi, denenmesi (test edilmesi), uygulanması, değerlendirilmesi ve düzeltilmesini kapsayan sistematik ve dinamik bir süreçtir. Okullarda uygulanan eğitim programlarının etkililiğini, başarısını ve sürdürülebilirliğini belirlemede program değerlendirme çalışmaları önemli bir yer tutar. Eğitimde program değerlendirme uygulamaları, program geliştirme sürecinde programın yönetici ve yürütücülerine program öğeleri hakkında detaylı bilgi verirken aynı zamanda programın en temel bileşenlerinden biri olan öğrencilere, programın geliştirilmesi sürecinde aktif rol vermesi noktasında da önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 2015 senesinde tamamlanan “Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Önlisans Programı’nın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler” başlıklı doktora tezi sonuçlarına göre ilgili kurumun gerçekleştirdiği yenilikleri tanımlamaktır. Çalışma betimsel tarama çalışmasıdır. Araştırma verilerine ilgili doktora tezinden elde edilen sonuçlar ve ilgili kurumun web sayfası incelenerek ulaşılmıştır. Doktora tezinden elde edilen sonuçların büyük bir kısmının kurum yöneticilerince dikkate alınarak iyileştirmelerin yapıldığı görülmektedir. İyileştirmelerin açıköğretim kitapları, sınav sistemi ve e-öğrenme malzemeleri üzerinde oldukça belirgin olduğu görülmüştür.Açıköğretim fakültesi,  Program değerlendirme,  Sosyal bilimler programı 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.010

  
Makale Gönder