KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE; BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRENCİLERİN TERCİH ETTİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Hüseyin ÜNLÜ,  Latif AYDOS 

Bu araştırma, ilköğretim okullarında çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde en iyi sonuç aldıklarını düşündükleri öğretim yöntemlerini ve beden eğitimi derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerinden hangilerinin öğrencilerin derse ilgisini arttırdığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kırşehir ve Aksaray illerinde yürütülen çalışmaya 55 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Survey yönteminin kullanıldığı araştırmanın verilerinin elde edilmesinde araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın verilerine göre; öğretmenler alıştırma ve anlatım yöntemlerinin etkili olduğunu buna karşın problem çözme, değerlendirme ve medya yardımlı öğretim yöntemlerinin ise etkisiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanında; öğrenciler tarafından en az tercih edilen öğretim yönteminin değerlendirme yönetimi olduğu görülürken; öğrencilerin en çok tercih ettikleri ilk üç yöntemin ise sırasıyla gösteri, alıştırma, eşli çalışma yöntemleri olduğu görülmüştür.Beden eğitimi,  Öğretim Yöntemleri 
  
Makale Gönder