KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDEKİ “BRANŞ” ÖĞRETİM ELEMANLARININ SORULARDAN YARARLANMA YETERLİKLERİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Rüştü YEŞİL,  Ramazan ÖZBEK 

 Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinde sosyal alanlar eğitimi bölümlerinde derslere gören branş öğretim elemanlarının, sınıf içi öğretim sürecinde sorulardan yararlanma yeterliklerini belirlemektir. Sorulardan yararlanma alt boyutları başlıca, soru hazırlama, soru sorma ve geribildirim verme başlıkları altında incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinde yürütülmüştür. Veriler, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tezsiz yüksek lisans derslerine giren öğretim elemanlarının öğrenciler tarafından bir ölçekle gözlenmesi ile elde edilmiştir. Gözlem, farklı branşlarda öğrenim gören lisans üstü eğitim öğrencileri tarafından yapılmıştır. Gözlem formu, araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırma sonunda; öğretim elemanlarının boru hazırlama, soru sorma ve geribildirim verme uygulamalarında bazı yanlışlıklar yaptıkları belirlenmiştir. En önemli yanlışlar, soru hazırlama konusunda yapılmaktadır. Belirtilen alt boyutlar arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının branşlarına göre sorulardan yararlanma uygulamaları arasında farklılıklar belirlenmiştir. Ayrıca öğretim elemanları, sorulardan yararlanma uygulamaları konusunda öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklı tutum ve davranış göstermemektedirler.Soru sorma,  öğretim,  öğretim elemanı,  sosyal bilim,  branş 
  
Makale Gönder