KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

CRYPTOSPORIDIUM TÜRLERİNİN TANIMLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: RİBOTİPLENDİRME

Rabia Sarıkaya 

Cryptosporidium ilk kez 1907’de tanımlanmış ancak 1976 yılına kadar insanlarda hastalığa neden olduğu fark edilememiştir. Protozoonlardan olan Cryptosporidium parvum insanlarda ve hayvanlarda Cryptosporidiosis denilen sindirim sistemi hastalıklarına neden olmaktadır. Enfeksiyon sırasında Protozoon sindirim sisteminde yerleşir ve hayatını intraseluler parazit olarak devam ettirir. Bağırsaklarda oosit formunda bulunur, dışkı ile yayılır ve hastalık yeni bireylere dışkı ile bulaşır. Cryptosporidium’un C. muris, C. baileyi ve C. meleagridis’i de gibi pek çok farklı türü kaydedilmiştir. Ancak, yalnızca bir türün insanlarda önemli hastalıklara neden olduğuna inanılmaktadır ki bu tür Cryptosporidium parvum’dur. Bağışıklık sistemi zayıf ya da AIDS hastalarında, Cryptosporidium’un birçok enfeksiyona neden olduğu bulunmuştur. Bu parazit ishalin süresini uzatmakta ve yaşamı tehdit etmektedir. Cryptosporidium’ un farklı türlerinin varlığı, tanımlamada önemli problemlere yol açmaktadır. Çevredeki örneklerde
bulunan oositler gözlendiğinde farklı türlere ait oositler arasındaki farkı anlamak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle
filogenetik analizde moleküler metotlar kullanılmalıdır. Bu derlemenin amacı Cryptosporidium türleri ve onların tanımlama metotları ile ilgili önemli bilgiler vermektir.Cryptosporidium,  Fırsatçı parazit,  Protozoa,  Diagnostik teknikler 
  
Makale Gönder