KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ VE ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI (OFMA) EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Güney HACIÖMEROĞLU,  Çiğdem TAŞKIN 

Bu araştırma, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adayları ile Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları (OFMA) Eğitimi Bölümünde tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını incelemektedir. Araştırmada adayların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla t testi ve tutumlarının bağlı bulundukları anabilim dalına göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak için tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumları ile mesleği tercih etmelerindeki sebepler arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla ise nitel araştırma tekniklerinden açık uçlu soru tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular adayların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında cinsiyete yönelik anlamlı bir farklılık görülmediğini vurgulamaktadır. Ayrıca, adayların mesleğe ilişkin tutumları ile bağlı bulundukları anabilim dalı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. OFMA Eğitimi bölümünde öğrenim gören adayların Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören adaylara oranla bu mesleği daha bilinçli tercih ettikleri anlaşılmaktadır.Öğretmen adayları,  tutum,  Fen Bilgisi Eğitimi 
  
Makale Gönder