KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

AİLE MAHKEMELERİNDE GÖREV YAPAN UZMANLARIN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI
Çiğdem KILIÇ 

Türkiye’de Adalet Bakanlığına bağlı çalışan Aile Mahkemelerinde 2004 yılından itibaren psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları görev yapmaktadır. Aile mahkemelerinde çalışan uzmanlar göreve başladıkları tarihten günümüze kadar üç kez hizmet içi eğitim faaliyetinden faydalanmışlardır. Bu araştırma, Aile Mahkemesi uzmanlarının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını nitel bakış açısından ele almaktadır. Araştırma sürecinde farklı illerde bulunan Aile Mahkemelerinde görev yapan 9 Aile Mahkemesi uzmanının görüşüne başvurulmuş, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar bugüne kadar yapılan hizmetiçi eğitimlerin sayısını, süresini ve içeriğini yetersiz bulmakta; göreve yeni başlayanların eğitimi, velayet, boşanma, alanla ilgili gelişmeler ve görüşme teknikleri gibi konularda eğitim ihtiyacı duymaktadırlar.Yaşam boyu öğrenme,  yetişkin eğitimi,  aile mahkemesi uzmanı,  hizmet içi eğitim 
  
Makale Gönder