KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI FETEMM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ,  Zeynep DERE 

Özet

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları FeTeMM etkinliklerini değerlendirmektir. Betimsel yöntemin kullanıldığı bu çalışmaya toplam 105 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adayları tarafından hazırlanan FeTeMM etkinlikleri ve raporları kullanılmıştır. Başlangıçta öğretmen adaylarına FeTeMM eğitimi, tarihi, gelişimi ve mühendislik tasarım süreci 4 ders saatinde birinci araştırmacı tarafından anlatılmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarından kendi belirledikleri gruplara ayrılarak FeTeMM etkinliği tasarlamaları istenmiştir. Etkinliklerin değerlendirilmesinde mühendislik tasarım süreci adımlarının kullanılması (problemi tanımlar, araştırma yapar, ihtiyaçları belirler, alternatif çözümler geliştirir, çözüm yolları içerisinden en iyisini seçer ve geliştirir, model oluşturur, test eder, eğer gerekliyse yeniden dizayn eder), FeTeMM alanlarının temsil edilme durumu ve etkinliğin alındığı kaynak ölçüt olarak kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının FeTeMM etkinliği hazırlamada kaynak olarak interneti (YouTube) tercih ettikleri ve mühendislik tasarım sürecini başarılı bir şekilde uyguladıkları görülmüştür. Fakat öğretmen adaylarının önce tasarımı yaptıkları daha sonra mühendislik tasarım boyutlarına değindikleri dikkati çeken önemli bir konu olmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının FeTeMM alanlarını açıklarken bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür.FeTeMM Etkinlikleri,  Okul Öncesi Eğitimi,  Öğretmen Adayları 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.012

  
Makale Gönder