KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

YÜKSEKLİK KAVRAMINA DAİR ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Nejla Gürefe,  Saliha Hilal Gültekin 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yükseklik kavramı ile ilgili sahip olduğu bilgileri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri, 2015-2016 güz döneminde Ankara’nın bir devlet okulunda öğrenim gören 33, 8. sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Ayrıca bu öğrenciler arasından seçilen 5 öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Çalışmanın verileri yükseklik kavram bilgilerinin ortaya çıkarılmak istendiği açık uçlu sorular ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin yükseklik kavramını kavramsal, sembolik ve görsel tanımlardan yararlanarak açıkladığı ve farklı geometrik şekillerdeki yüksekliği göstermek için ise çokgen, geometrik cisim ve çember çizdiği görülmüştür.geometri,  yükseklik,  kavram tanımı 
  
Makale Gönder