KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

LİSE FELSEFE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ &CCEDİL;ER&CCEDİL;EVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ömer Beydoğan,  Mustafa Cihan,  Adem Taşdemir 

Bu çalışmada orta öğretim kurumlarında yer alan“Felsefe Öğretim Programı” nın öğrenme-öğretme sürecindeki işleyişi değerlendirilmiştir. Bu bağlamda felsefe öğretim hedefleri, öğretim muhtevası, öğrenme ve öğretme sürecinde izlenen stratejiler ve öğretim yöntemlerinin verimlilik düzeyi öğretmen ve öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.


Öğrencilerin felsefi düşünmelerine temel teşkil edecek davranışları edinmedeki yetersizlikler belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama yöntemine dayalı yürütülen bu çalışmada, felsefe öğretim programının işleyişindeki yetersizliklerle ilgili hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin hemfikir oldukları hususlar belirlenerek, yetersizliklerin giderilmesine yönelik önerilere yer verilmiştir.Felsefe eğitimi ve öğretimi,  Felsefe öğretim programı 
  
Makale Gönder