KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜRLERARASI UNSURLARIN İNCELENMESİ
Muzeyyen Nazli DEMIRBAS 

Kültürlerarası iletişimsel yeterlik yabancı dil öğretimi için son zamanlarda iletişimsel yeterliğe göre oldukça önem arz etmektedir. Kültürlerarasi iletişimde etkili olabilmek için yabancı dil eğitiminde bir takım kriterler söz konusudur. Bunlardan birisi yabancı dil kitaplarına çeşitli kültürlere ve hedef kültüre yönelik görsel ve metinsel içeriklerin eklenmesidir. Buna göre, ders kitaplarının metin ve görsellerinde sıklıkla kullanılan kültürel ve hedef kültüre yönelik unsurları belirlemek için, bu calişma ortaokullarda okutulan, Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre hazirlanmis ve MEB tarafından onaylanmış My English 5, Unique 6, Spring 7 ve Four Seasons English 8 kitaplarını incelemiştir. Sonuç olarak metin ve görsellerde hedef kültüre yönelik unsurlara daha sık rastlanılmıştır. Ayrıca bulunan kültürlerarası unsurların ise genellikle Japon, Fransız ve Alman kültürlerine ait oldukları belirlenmiştir. Ancak, her ne kadar yerel ders kitapları kültürel unsurları içerse de, bunları iletişime yönelik ve yaratıcı biçimde düzenleyerek öğrencilere sunmak yine öğretmenin sorumluluğundadır.kültürlerarası iletişimsel yeterlik,  ders kitabi,  kültürel unsurlar 
  
Makale Gönder