KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

DENEY YÖNTEMİ VE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Ufuk KARAKUŞ 

Bu araştırmada coğrafya öğretiminde deney metodunun kullanılmasının önemi anlatılmaya çalışılmıştır. Genellikle coğrafya öğretiminde yanlış yöntemlerin kullanılması nedeniyle, bugün coğrafya hak ettiği değeri görememektedir. Coğrafyanın bir ders, coğrafyacının da bir öğretmen olduğu düşüncesi değişmelidir. Bunu gerçekleştire bilmenin yolu çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına bağlıdır. Bu yöntemlerden biri de deney yöntemidir.Deney Yöntemi,  Deney,  Coğrafya Öğretimi 
  
Makale Gönder