KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA VELİNİN OKUL YÖNETİMİNE KATILIMI
Sadık KARTAL 

Bu çalışmada velinin okul yönetimine katılımı konusu ele alınmıştır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul Öncesi, İlköğretim, lise, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam- Hatip Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Fen Liseleri, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liselerinin yönetmeliklerinin maddeleri içerik analizi yöntemi ile bu kurumlardaki okul yönetimine veli katılımı incelenmiştir. Maddelerdeki velinin okul yönetimine katılımı kurul üyeliği, komisyon üyeliği, yönetime görüş ve öneri belirtme ile yönetime yardımcı olma şeklinde dört temel kategori altında ele alınmıştır. Sonuç olarak özellikle Anadolu liselerinde öğrenci kontenjanlarının tespitinde öğretmenle birlikte velinin de yer aldığı, Anadolu öğretmen liseleri ile ilköğretim kurumlarında velinin okul yönetimine katılımının diğer kurumlara göre daha çok olduğu anlaşılmıştır.Veli,  okul yönetimine katılım,  yönetmelik 
  
Makale Gönder