KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

HAYAT BOYU ÖĞRENMEDE TÜRKİYE AÇISINDAN YENİ BİR MODEL: ÜÇÜNCÜ BAHAR ÜNİVERSİTESİ
Ayhan KILIÇ,  Songül ALTINIŞIK 

Günümüzde bilgi ve teknoloji alanında hızla değişen dünyaya ayak uydurmak, her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Dolayısıyla değişimin ve gelişimin sürekli yaşandığı çağımızda, ancak bilgi ve teknoloji alanında üretken olabilen ve insanlarını çağın gerektirdiği şekilde eğitilebilen toplumlar refah ve gelişmişlik düzeyine erişebilecektir. Bu nedenle ülke kalkınmasının birinci şartı olan nitelikli ve eğitimli insan gücünün oluşturulması, iyi bir yetişkin eğitimi planlaması ve hayat boyu öğrenme stratejisi ile gerçekleştirilebilecektir. Bu çalışmada, son dönemlerde dünyada “Hayat Boyu Öğrenme” alanında oldukça popüler olan Üçüncü Bahar Üniversitesi’nin Türkiye açısından yeni bir model olarak uygulanabilirliği, ilgili ekonomik ve toplumsal olgular irdelenerek değerlendirilmiştir. Çalışmada, nitel bir model olarak doküman incelemesi ve karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Üçüncü Bahar Üniversitesini uygulayan İngiltere, Fransa, Avustralya, ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti ülkelerini kapsamaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında Fransız modeli Üçüncü Bahar Üniversitesinin, Türkiye’de uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Bilgi teknolojisi,  Kalkınma,  Yetişkin eğitimi,  Üçüncü bahar üniversitesi. 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.014

  
Makale Gönder