KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ MEZUNLARININ COĞRAFYAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Yılmaz Geçit,  Muhammet Ahmet Tokdemir 

Bu çalışmada fen edebiyat fakültesi mezunu, öğretmenlik formasyonu almış 20 tarihçinin coğrafyaya yönelik bakış açıları saptanmaya çalışılmıştır. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada örnekleme altı açık uçlu soru sorulmuş ve cevaplar kodlanarak analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre katılımcıların coğrafyanın birçok yönüne vurgu yaptıkları ve coğrafya ile inceleme alanı hakkında kısmi bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Cevaplarda katılımcıların daha çok fiziki coğrafya unsurlarını ön plana çıkardıkları görülmektedir. Katılımcıların tamamı coğrafi bilgilerin yaşamlarını kolaylaştırdığını, coğrafi unsurlarla tarihsel gelişmeler arasında ilişki olduğunu özellikle fiziki coğrafya unsurlarının tarihsel gelişmeler üzerinde önemli etkiler yaptığını belirtmiştir. Çalışmaya katılanların tamamı lisans programlarında coğrafya derslerine yer verilmesi gerektiğini ifade etmiş ve bu derslerin tarihi coğrafya, ülkeler coğrafyası, harita bilgisi, beşeri, fiziki ve ekonomik coğrafya dersleri olması gerektiğini belirtmiştir.coğrafya,  tarih mezunları,  coğrafya öğrenimi 
  
Makale Gönder